Huisregels

Algemeen:

 • Deze huis- en gedragsregels zijn van toepassing op iedereen die Scratch tijdens de Carnavalsdagen betreedt.
 • Bij vragen, opmerkingen, constateringen enz. kun je de medewerkers van Scratch benaderen.
 • Toezicht op naleving vindt plaats door het bestuur van Scratch en de door het bestuur aangewezen  medewerkers zonder aanzien des persoon.
 • Alle bezoekers van Scratch moeten zich houden aan de algemene maatschappelijke fatsoens- en omgangsnormen. Ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, grof taalgebruik, verbale agressie, lichamelijke agressie dan wel dreiging daarmee, worden niet geaccepteerd.
 • Alle medewerkers zijn verplicht de Scratch kleding op representatieve wijze te dragen.
 • Het is verboden eigen alcohol en verdovende middelen onder zich te hebben dan wel te gebruiken in Scratch.
 • Roken is niet toegestaan binnen Scratch

Veiligheid:

 • Bij noodsituaties of calamiteiten dienen de instructies van de Scratch bestuursleden en/of herkenbare hulpverleners opgevolgd te worden.
 • Vluchtwegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels.

Beveiliging:

 • Het is verplicht een geldig identiteitsbewijs bij te hebben. Bij binnenkomst in Scratch kan het ID bewijs middels een ID-scanner plus visueel gecontroleerd worden; iedereen is verplicht hieraan deel te nemen.
 • Het is niet toegestaan om (tijdelijk) via een nooduitgang het gebouw te verlaten (ook niet kortstondig)
 • Bij het begaan van strafbare feiten zal aangifte worden gedaan bij de politie en zal de schade bij de dader verhaald worden.

Iedereen wordt geacht de huis- en gedragsregels te kennen en daarnaar te handelen. Bij constateringen van het niet naleven van deze huis- en gedragsregels kunnen sancties opgelegd worden.

 • Alleen met geldig identiteitsbewijs
 • Je bent in bezit van groene armband (kassa Scratch)
 • Alcohol is alleen met een Oranje munt, in combinatie met de groene armband te verkrijgen
 • Geen doorverkoop/ doorgeven van alcohol
 • Geen doorverkoop van de Oranje munten voor alcohol.
 • Overleggen ID-bewijs bij de entree en muntverkoop
 • ID-bewijs wordt bij twijfel ook aan de bar gevraagd.
 • Je ID-bewijs dien je altijd bij je te hebben en op verzoek van
 • het personeel van Scratch moet dit getoond worden.

Houdt men zich niet aan deze voorwaarden, dan wordt toegang tot Scratch ontzegd voor de gehele carnaval ! Eventuele kosten voor overtredingen (1440 Euro!) worden op de overtreder verhaald!

Voorwaarde voor verkoop alcohol:

Copyright Scratch 2023 | Site powered by: ZoMaar Zichtbaar | Scratch - onderdeel van Stichting Krabberdonk